Akce Gustav Mahler Jubilee 2010/2011

Hlavní akce a projekty

17. května 2007 – v rámci koncertní sezóny Euroradio 2006/07 „Hudba ve skladatelských domech“ zazněl z rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce koncert písňové tvorby Gustava Mahlera v přímém přenosu satelitní sítě EBU s upozorněním na projekt MAHLER 2010/ 2011

19. září 2008 - připomenutí stého jubilea světové premiéry Symfonie č. 7 Gustava Mahlera v Praze koncertem České filharmonie, která na světové premiéře v roce 1908 participovala

19. září 2008 - Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců MAHLER JIHLAVA
Symfonie č. 7 Gustava Mahlera – Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Vladimír Válek - dirigent

září 2008 - Vydání faksimile pamětní pohlednice z Jubilejní výstavy v Praze 1908 s obrazem Koncertní síně, kde premiéra proběhla

září 2008 – Publicistické pořady o premiéře Symfonie č. 7 v Českém rozhlase 3, VLTAVA

září 2008 - Publikování Studie o premiéře Symfonie č. 7 v Hudebních rozhledech

2009 – Produkce dokumentárního seriálu o Gustavu Mahlerovi – autor Dr Zdeněk Mahler

1. června 2010 – prezentace dokumentárního filmu „Gustav Mahler“ – režie Petr Ruttner, (Jihlava, Kino Dukla)

18. května – 18. června 2010 - Mezinárodní hudební festival Mahler – Jihlava

9. června 2010 – prezentace pamětní mince „Gustav Mahler“ 200 Kč – vydaná ČNB u příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahler (České muzeum hudby)

17. června 2010 - tisková konference a projekce dokumentárního filmu „Gustav Mahler“ – režie Petr Ruttner, (Praha, Rakouské kulturní fórum)

7. července 2010 – Velká mezinárodní slavnost v Jihlavě a Kalištích
- odhalení Mahlerova pomníku a „Parku Gustava Mahlera“ - Jihlava
- pěvecký recitál Thomas Hampson /USA/ v rodném domě Gustava Mahlera – Kaliště /internetový, rozhlasový a televizní přenos/
- open air koncert Mahler GALA
/producent Nordiskfilm/

2010 – květen – prosinec Tematické výstavy
a/ Výstava Gustav Mahler a Čechy ve spolupráci s Nizozemskou společností Gustava Mahlera – v koprodukci s MHF Pražské jaro
b/ Výstava Gustav Mahler ve Vídeňské dvorní opeře 1897 – 1907 ve spolupráci s Vídeňskou operou a Rakouským kulturním institutem

2010 – podzim - Překlad korespondence Gustava Mahlera a Justiny Mahler „Liebste Justi“ /překladatelka Dr Alena Jakubíčková/

4. října – 9. listopadu 2010 - Výstava Gustav Mahler a Brno – Brno, foyer Janáčkova divadla - Pořadatelem výstavy je Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, Národní divadlo Brno a MHF Moravský podzim.

Doplňkové akce:

7. 7. 2010 - Česko-polské scénické čtení rozhlasové hry „Alma a Gustav”, kterou napsala těšínská rodačka Renata Putzlacher - 18,00hod., 7. 7. 2010 - Český Těšín, ul. Hlavní, literární kavárna u mostu Družby - připravil Spolek AVION v rámci festivalu Kręgi Sztuki

7. 7. 2010 - představení nové odrůdy růže – Gustav Mahler, kterou vypěstoval Ing. Urban ze Želeštice

DEN GUSTAVA MAHLERA NA VYSOČINĚ www.mkcr.cz
www.jihlava.cz
www.kr-vysocina.cz

www.zentiva.cz

www.bosch.cz

Mahler Jihlava 2010

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou

Mahlerovské reminiscence v Bruselu

czechtourism.com

pragoplakat.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

133 premier

Opera PLUS