Mahlerovské oslavy vrcholily 7. července 2010

Přesně 7. července 2010 - 150. let od narození Gustava Mahlera (1860 – 1911) vyvrcholily přímo v jeho rodišti v Kalištích u Humpolce oslavy letošního jubilea rodáka z Vysočiny, jedné z nejvýznamnějších osobností světové hudby a celý letošní devátý ročník festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2010. Ještě dopoledne byl za účasti prezidenta České republiky Václava Klause, který převzal nad touto oslavou svoji čestnou záštitu, otevřen v Jihlavě Park Gustava Mahlera a odhalena Mahlerova socha od Jana Koblasy. Dopolední akt, na němž promluvili kromě prezidenta České republiky představitelé statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina, Zdeněk Mahler další reprezentanti mahlerovských společností a sdružení, se symbolicky uskutečnil na místě bývalé synagogy zničené jihlavskými nacisty v březnu 1939. Připomněla se tak skutečnost, že během holokaustu přišla o život téměř tisícovka jihl\vských Židů.

Na slavnosti, kterou moderovala Martina Kociánová, vystoupil se zpěvem Šema Izrael sólista Ivan Kusnjer, dále Český chlapecký sbor Boni pueri – se zpěvem hymnu Crux fidelis, zazněl i stylizovaný zvuk šofaru a hrála Hudba Hradní stráže a Policie České republiky se svým šéfdirigentem plk. Václavem Blahunkem. Zazněly zde úryvky z tvorby Gustava Mahlera (Das klagende Lied) a po skončení slavnosti i několik pochodů slavného kapelníka 49. pluku, který působil v Jihlavě v sedmdesátých letech devatenáctého století – Franze Massaka.

Před svým odpoledním vystoupením v rodném domu Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce, zasadil spolu s prezidentem České republiky Václavem Klausem, velvyslancem Norska, Švédska a USA americký barytonista Thomas Hampson, jeden z největších znalců díla Gustava Mahlera a světově uznavaná hvězda svého oboru růži do mahlerovského rozária. Je to nová speciální odrůda růže „Gustav Mahler“, kterou vypěstoval ve svém zahradnictví Ing. Josef Urban ze Želešic u Brna.

Recital Thomase Hampsona s klavíristou Wolframem Riegerem za přítomnosti prezidenta České republiky Václava Klause byl přenášen v HD kvalitě internetem na televizi http://www.medici.tv

(viz: http://www.medici.tv/#/a/604/font-size-2-thomas-hampson-br-gustav-mahler-font/606/concert/) a na internetových stránkách www.gustavmahler.eu.

Zároveň byl tento koncert vysílán Českým rozhlasem na stanici Vltava a dalšími rozhlasovými stanicemi sítě EBU. Na programu, který byl nazván „A life in Song“ – „Život v písni“, měli posluchači možnost vyslechnout chronologický průřez Mahlerovou písňovou tvorbou od prvních skladeb tohoto žánru z konce osmdesátých let devatenáctého století. Zvukový i obrazový záznam recitalu na Blue Ray je i součástí připravovaného dokumentárního filmu o Gustavu Mahlerovi a jeho písňové tvorbě.

V 17 hodin slavnost v Kalištích pokračovala koncertem nazvaným „Gustav Mahler a vojenská hudba v Jihlavě 1875“. Unikátní program vydaný k této příležitosti i na kompaktním disku ArcoDiva UP 0129 (viz: http://www.arcodiva.cz/index.php?akce=katalog1&rozdeleni=1), obsahuje přesnou rekonstrukci koncertu Plukovní hudby 49. regimentu z roku 1875, tedy z doby, kdy tuto hudbu slyšel mladý Gustav Mahler. Je to detailní a zcela přesný zvukový obraz historické skutečnosti – mahlerovské inspirace in concreto. V této podobě se jedná o obnovenou světovou premiéru, některé skladby byly nalezeny v archivu ve Vídni, některé musely být do dobových úprav převedeny z dochovaných klavírních výtahů. Hrála opět Hudba Hradní stráže a Policie České republiky, sólo na trubku kpt. Pavel Hromádka, dirigent plk. Václav Blahunek. Na koncertu zazněly jak úpravy skladeb Schuberta, Aubera, Johanna Strausse, Wagnera, Beethovena, tak originální kompozice vojenských kapelníků – Franz Massak, Philipp Fahrbach nebo Josef Franz Wagner. I tento koncert byl v přímém přenášen Českým rozhlasem – stanice Vltava.

Hlavní událostí celých oslav se stal pak večerní open air koncert „Mahler Gala“ ve 20.30. Tento koncert, jehož hlavním producentem je norská společnost

Nordisk Film TV, byl přenášen a zaznamenán několika televizními společnostmi – Česká televize, NRK-TV, ARTE France, EuroArts, NHK – Japan.Vystoupili zde světové hvězdy: opět barytonista Thomas Hampson, mezzosopranistka Anne Sofie von Otter a mladá norská sopranistka Marita Solberg. Z českých těles se zde objevil Pražský filharmonický sbor a Český chlapecký sbor Boni pueri. Mahler Chamber Orchestra dirigoval Manfred Honeck.

Na otázku časopisu Pizzicato, která se týkala vztahu k hudbě Gustava Mahlera a Antona Brucknera, Manfred Honeck v květnu tohoto roku odpověděl, že k hudbě obou skladatelů má blízký vztah a pokračoval:

„I u Mahlera je mnoho intonací, které pocházejí z lidové hudby. Měl jsem velké štěstí, že mne můj otec přiměl k tomu, abych se učil na citeru, ačkoliv jsem to vůbec nechtěl. Ani trochu jsem tehdy nebyl nadšen a chyběl mi i respekt vůči mému tehdejšímu učiteli, což mne dnes mrzí. Teprve mnohem později jsem přišel na to, jak důležité pro mne bylo poznat tento nástroj a jeho specifickou literaturu. Dnes z toho mohu i těžit. Mahlerovy symfonie jsou plné pochodů, vojenské hudby a valčíků. Ale Mahler nikdy nepředepsal, že při valčíku musí být druhá doba akcentována, poněvadž to považoval za naprosto samozřejmé. Tehdy to tak prostě bylo. Udivuje mne, že se to tak dělá u Johanna Strausse a ne u Mahlera. Pokouším se všechno to teď změnit, a jistě ne jen u Mahlera a Brucknera, rád bych šel ještě dále...“

německý originál:

„Auch bei Mahler gibt es viele Elemente, die aus der Volksmusik stammen. Ich hatte das Glück, dass mein Vater mich dazu gebracht hatte, obwohl ich es überhaupt nicht wollte, Zither spielen zu lernen. Begeisterung war damals nicht vorhanden, und meinem Lehrer habe ich wenig Respekt gezeigt, was mir heute leid tut. Erst viel später wurde mir klar, wie wichtig es für mich ist, dieses Instrument mit seiner spezifischen Literatur erlernt zu haben. Das kommt mir heute zugute. Mahlers Symphonien stecken voll von Märschen, von Militärmusik, von Walzern... Aber Mahler hat nie geschrieben, dass beim Walzer der zweite Schlag vorgezogen werden muss, weil er es als selbstverständlich angesehen hat, weil es damals so gewesen ist. Mich wundert es eigentlich, warum das in der Musik von Johann Strauss so gemacht wird, und nicht bei Mahler. Ich versuche nun, das alles umzusetzen, und gewiss nicht nur bei Mahler und Bruckner, es geht auch weiter zurück!“)

Dirigent Manfred Honeck, kterého u nás známe z jeho spolupráce s Českou filharmonií, na večerní koncert zařadil písňovou tvorbu Gustava Mahlera Rheinlegendchen a Urlicht (Anne Sofie von Otter), Ging heut morgen übers Feld, Ich atmet einen Lindenduft, Revelge, Ich bin der Welt abhanden gekommen (Thomas Hampson), Trost im Unglück (Thomas Hampson a Anne Sofie von Otter), dále část Třetí symfonie - Es sungen drei Engel (Anne Sofie von Otter, ženský a chlapecký sbor Boni pueri) a dvě části ze Symfonie č. 2 „Auferstehung“ (Anne Sofie von Otter, Marita Solberg, Pražský filharmonický sbor). Symbolicky tak v den 150. výročí narození velkého tvůrce zazněly verše o opětovném zrození – v případě Gustava Mahlera o „opětovném zrození hudby a velikosti lidského ducha“ na místech, kde se skladatel 7. července 1860 narodil. O celé události referovala podrobně nejdůležitější světová média – například Deutsche Welle v magazinu Euromaxx (viz odkaz – http://www9.dw-world.de/tagesvideo/index.php?t=reports_en&s=681), z dalších Wall Street Journal, ruská média a mnoho dalších.

vované akce by měly přiblížit vztah Gustava Mahlera k území a kultuře nynější České republiky, národnostní, náboženské a filozofické vazby ve střední Evropě a zároveň upřesnit řadu tradovaných údajů, legend a mýtů.

DEN GUSTAVA MAHLERA NA VYSOČINĚ www.mkcr.cz
www.jihlava.cz
www.kr-vysocina.cz

www.zentiva.cz

www.bosch.cz

Mahler Jihlava 2010

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou

Mahlerovské reminiscence v Bruselu

czechtourism.com

pragoplakat.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

133 premier

Opera PLUS